Ocean wiedzy i umiejętności

Numer umowy/aneksu/decyzji: POKL.09.01.02-16-015/14-00

Program Operacyjny <Nazwa>: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Oś priorytetowa <Kod>: POKL.09.00.00

Działanie <Kod>: POKL.09.01.00

Poddziałanie <Kod>: POKL.09.01.02

Województwo: Opolskie

Powiat: Powiat nyski

Gmina: Nysa

Wartość ogółem: 245465,33

Wydatki kwalifikowalne: 245465,33

Dofinansowanie: 208645,53

Dofinansowanie UE: 208645,53

Nazwa beneficjenta: Stowarzyszenie Aktywnego Wspierania Gospodarki

NIP beneficjenta: 8992670534

Kod pocztowy: 50-506

Miejscowość: Wrocław

Województwo: Dolnośląskie

Powiat: Powiat m. Wrocław

Temat priorytetu: 73 Działania na rzecz zwiększenia udziału w kształceniu i szkoleniu przez całe życie, w szczególności poprzez przedsięwzięcia na rzecz ograniczenia przedwczesnego porzucania skolaryzacji oraz zminimalizowania dyskryminacji ze względu na płeć oraz poprzez działania na rzecz poprawy jakości i dostępu do kształcenia i szkoleń na poziomie początkowym, zawodowym i wyższym

Forma prawna: stowarzyszenie

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 10/16/2014

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 10/16/2014

Data rozpoczęcia realizacji Data zakończenia realizacji:  8/1/2014

Data zakończenia realizacji: 6/30/2015

serwis miejski gorzów, gov.pl/koronawirus, tomasz bratek, w klasie 7a liczącej 24 osoby ze sprawdzianu z matematyki, ile jest w polsce miast, covid 22 grudnia 2021, jakie choroby dyskwalifikują do sanatorium, hey największe przeboje, jaki wrzesień 2021, realizowana, porownaj warunki zycia w gornym biegu rzeki z warunkami, dom opieki dofinansowanie z unii, podkreśl nazwy trzech obszarów położonych w przedstawionej strefie, pwsz oświęcim pielęgniarstwo

yyyyy