Od niepowodzeń do sukcesu

Numer umowy/aneksu/decyzji: POKL.09.01.02-20-959/13-00

Program Operacyjny <Nazwa>: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Oś priorytetowa <Kod>: POKL.09.00.00

Działanie <Kod>: POKL.09.01.00

Poddziałanie <Kod>: POKL.09.01.02

Województwo: Podlaskie

Powiat: Powiat wysokomazowiecki

Gmina: Kulesze Kościelne

Wartość ogółem: 407996

Wydatki kwalifikowalne: 407996

Dofinansowanie: 364927

Dofinansowanie UE: 346796,6

Nazwa beneficjenta: Gmina Kulesze Kościelne/Zespół Szkół w Kuleszach Kościelnych

NIP beneficjenta: 7221492614

Kod pocztowy: 18-208

Miejscowość: Kulesze Kościelne

Województwo: Podlaskie

Powiat: Powiat wysokomazowiecki

Temat priorytetu: 73 Działania na rzecz zwiększenia udziału w kształceniu i szkoleniu przez całe życie, w szczególności poprzez przedsięwzięcia na rzecz ograniczenia przedwczesnego porzucania skolaryzacji oraz zminimalizowania dyskryminacji ze względu na płeć oraz poprzez działania na rzecz poprawy jakości i dostępu do kształcenia i szkoleń na poziomie początkowym, zawodowym i wyższym

Forma prawna: gminna samorządowa jednostka organizacyjna

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 6/11/2014

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 6/11/2014

Data rozpoczęcia realizacji Data zakończenia realizacji:  3/1/2014

Data zakończenia realizacji: 6/30/2015

covid lubuskie, towarzystwo inwestycji społeczno ekonomicznych, park dubie, urzad pracy w ostrowcu, fitness world szombierki

yyyyy