Od przedszkolaka do żaka – tworzenie punktów przedszkolnych w gminie Rajcza

Numer umowy/aneksu/decyzji: POKL.09.01.01-24-057/08-02

Program Operacyjny <Nazwa>: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Oś priorytetowa <Kod>: POKL.09.00.00

Działanie <Kod>: POKL.09.01.00

Poddziałanie <Kod>: POKL.09.01.01

Województwo: Śląskie

Powiat: Powiat żywiecki

Gmina: Rajcza

Wartość ogółem: 832387,76

Wydatki kwalifikowalne: 832387,76

Dofinansowanie: 819901,94

Dofinansowanie UE: 707529,6

Nazwa beneficjenta: Urząd Gminy w Rajczy

NIP beneficjenta: 5531746723

Kod pocztowy: 34-370

Miejscowość: Rajcza

Województwo: Śląskie

Powiat: Powiat żywiecki

Temat priorytetu: 73 Działania na rzecz zwiększenia udziału w kształceniu i szkoleniu przez całe życie, w szczególności poprzez przedsięwzięcia na rzecz ograniczenia przedwczesnego porzucania skolaryzacji oraz zminimalizowania dyskryminacji ze względu na płeć oraz poprzez działania na rzecz poprawy jakości i dostępu do kształcenia i szkoleń na poziomie początkowym, zawodowym i wyższym

Forma prawna: gminna samorządowa jednostka organizacyjna

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 10/11/2010

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 10/12/2010

Data rozpoczęcia realizacji Data zakończenia realizacji:  9/1/2008

Data zakończenia realizacji: 8/31/2010

kpa art 107, urząd miasta rybnik wydziały, portale lotnicze, sieradz wiadomosci lokalne, poczym słownik, pieniądze za otwarcie konta 2021, rozporządzenie 15 grudnia 2021, firefox wersje, urząd pracy w koninie, rodzaje os, polska slowaja, 136 dni po 29 stycznia, chłód w sposobie bycia, praca suwałki pup, orleb, numer gospodarstwa rolnego ile cyfr, wypowiedzi w języku oficjalnym, dotacje na założenie firmy 2018, dobór celowy

yyyyy