Od przedszkolaka do żaka

Numer umowy/aneksu/decyzji: POKL.09.01.01-24-021/13-00

Program Operacyjny <Nazwa>: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Oś priorytetowa <Kod>: POKL.09.00.00

Działanie <Kod>: POKL.09.01.00

Poddziałanie <Kod>: POKL.09.01.01

Województwo: Śląskie

Powiat: Powiat żywiecki

Gmina: Lipowa

Wartość ogółem: 278918,46

Wydatki kwalifikowalne: 278918,46

Dofinansowanie: 237080,69

Dofinansowanie UE: 237080,69

Nazwa beneficjenta: Gmina Lipowa

NIP beneficjenta: 5532471814

Kod pocztowy: 34-324

Miejscowość: Lipowa

Województwo: Śląskie

Powiat: Powiat żywiecki

Temat priorytetu: 73 Działania na rzecz zwiększenia udziału w kształceniu i szkoleniu przez całe życie, w szczególności poprzez przedsięwzięcia na rzecz ograniczenia przedwczesnego porzucania skolaryzacji oraz zminimalizowania dyskryminacji ze względu na płeć oraz poprzez działania na rzecz poprawy jakości i dostępu do kształcenia i szkoleń na poziomie początkowym, zawodowym i wyższym

Forma prawna: wspólnota samorządowa – gmina

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 9/5/2013

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 9/6/2013

Data rozpoczęcia realizacji Data zakończenia realizacji:  9/2/2013

Data zakończenia realizacji: 6/30/2015

konferencja 25 stycznia 2022 online, ewidencja czasu pracy umowa zlecenie pdf, koronawirus 8 października 2021, www.niepodlegla.gov.pl, praca gov rzeszów, mops zgierz łęczycka, rehabilitacja legnica, praca lubartów pup, lista obecnosci stazu, empowerment definicja

yyyyy