Od tabliczki mnożenia do algorytmów tworzenia

Numer umowy/aneksu/decyzji: POKL.09.01.02-24-304/09-00

Program Operacyjny <Nazwa>: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Oś priorytetowa <Kod>: POKL.09.00.00

Działanie <Kod>: POKL.09.01.00

Poddziałanie <Kod>: POKL.09.01.02

Województwo: Śląskie

Powiat: Powiat m. Chorzów

Gmina: M. Chorzów

Wartość ogółem: 205960

Wydatki kwalifikowalne: 205960

Dofinansowanie: 205960

Dofinansowanie UE: 175066

Nazwa beneficjenta: Gimnazjum nr 8 z Oddziałami Integracyjnymi w Chorzowie

NIP beneficjenta: 6272351656

Kod pocztowy: 41-506

Miejscowość: Chorzów

Województwo: Śląskie

Powiat: Powiat m. Chorzów / Powiat m. Świętochłowice

Temat priorytetu: 73 Działania na rzecz zwiększenia udziału w kształceniu i szkoleniu przez całe życie, w szczególności poprzez przedsięwzięcia na rzecz ograniczenia przedwczesnego porzucania skolaryzacji oraz zminimalizowania dyskryminacji ze względu na płeć oraz poprzez działania na rzecz poprawy jakości i dostępu do kształcenia i szkoleń na poziomie początkowym, zawodowym i wyższym

Forma prawna: szkoła lub placówka oświatowa

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 5/21/2010

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 5/21/2010

Data rozpoczęcia realizacji Data zakończenia realizacji:  3/1/2010

Data zakończenia realizacji: 9/30/2011

pup drawsko, uzasadnienie wniosku wzór, urząd pracy iława, bezzwrotna pożyczka dla firm, wystąpiły problemy z conajmniej jednym podpisem pdf, ostateczne rozwiązanie cda, koszty postępowania sądowego księgowanie, program pegazus, konferencja ministra zdrowia 25 stycznia, podmioty sektora finansów publicznych, go2.pl, tłumacz strony, pkp chodzież piła, negatywne skutki przystąpienia polski do unii europejskiej, warszawa grójec pkp, zss kościan

yyyyy