Od twórczego przedszkolaka do przesiębiorczego Polaka

Numer umowy/aneksu/decyzji: POKL.09.01.01-26-019/10-00

Program Operacyjny <Nazwa>: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Oś priorytetowa <Kod>: POKL.09.00.00

Działanie <Kod>: POKL.09.01.00

Poddziałanie <Kod>: POKL.09.01.01

Województwo: Świętokrzyskie

Powiat: Powiat ostrowiecki

Gmina: Bodzechów

Wartość ogółem: 298690

Wydatki kwalifikowalne: 298690

Dofinansowanie: 293690

Dofinansowanie UE: 253886,5

Nazwa beneficjenta: Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Mikołaja w Szewnie

NIP beneficjenta: 6611666369

Kod pocztowy: 27-400

Miejscowość: Szewna

Województwo: Świętokrzyskie

Powiat: Powiat ostrowiecki

Temat priorytetu: 73 Działania na rzecz zwiększenia udziału w kształceniu i szkoleniu przez całe życie, w szczególności poprzez przedsięwzięcia na rzecz ograniczenia przedwczesnego porzucania skolaryzacji oraz zminimalizowania dyskryminacji ze względu na płeć oraz poprzez działania na rzecz poprawy jakości i dostępu do kształcenia i szkoleń na poziomie początkowym, zawodowym i wyższym

Forma prawna: Kościół Katolicki

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 8/4/2010

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 8/6/2010

Data rozpoczęcia realizacji Data zakończenia realizacji:  9/1/2010

Data zakończenia realizacji: 6/30/2012

zyrardowskie, pup biała podlaska praca, fibar group sp. z o.o., pożyczka dla firmy, diagnoza funkcjonalna przykład, plus biskupiec, tel 22 326 33 00, ile zakład energetyczny płaci za wycinkę drzew pod liniami, kpo kamienie milowe, pup inowrocław staże, zs2 nisko, ustawa o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami, lista

yyyyy