Od wiedzy do kompetencji

Numer umowy/aneksu/decyzji: POKL.09.01.02-06-209/13-00

Program Operacyjny <Nazwa>: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Oś priorytetowa <Kod>: POKL.09.00.00

Działanie <Kod>: POKL.09.01.00

Poddziałanie <Kod>: POKL.09.01.02

Województwo: Lubelskie

Powiat: Powiat puławski

Gmina: Żyrzyn

Wartość ogółem: 485600,45

Wydatki kwalifikowalne: 485600,45

Dofinansowanie: 432440,45

Dofinansowanie UE: 412760,38

Nazwa beneficjenta: Gmina Żyrzyn

NIP beneficjenta: 7162689805

Kod pocztowy: 24-103

Miejscowość: Żyrzyn

Województwo: Lubelskie

Powiat: Powiat puławski

Temat priorytetu: 73 Działania na rzecz zwiększenia udziału w kształceniu i szkoleniu przez całe życie, w szczególności poprzez przedsięwzięcia na rzecz ograniczenia przedwczesnego porzucania skolaryzacji oraz zminimalizowania dyskryminacji ze względu na płeć oraz poprzez działania na rzecz poprawy jakości i dostępu do kształcenia i szkoleń na poziomie początkowym, zawodowym i wyższym

Forma prawna: wspólnota samorządowa – gmina

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 9/9/2013

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 9/9/2013

Data rozpoczęcia realizacji Data zakończenia realizacji:  9/1/2013

Data zakończenia realizacji: 8/31/2014

program 50+ dla bezrobotnych 2018, wynagrodzenie pracowników fundacji, dofinansowanie firmy, na sygnale odc 368, leszek fryzjer cieszyn, urząd gminy i miasta jastrowie, program lepsza przyszłość, gus z 06, nabór ekspertów 2021, pieniądze na start up, polańczyk rynek, finanse portal podatkowy, cała naprzód, gdzie euro 2020, małe mieszkanie kraków, programy dofinansowania 2021, gaz ziemny wykorzystuje się jako źródło energii w kuchenkach gazowych, jak wyciszyć działkę od drogi

yyyyy