Odczaruj szarą rzeczywistość – cykl zajęć artystycznych i wyrównawczych dla uczniów Zespołu Szkół w Lgocie Górnej

Numer umowy/aneksu/decyzji: POKL.09.01.02-24-037/10-01

Program Operacyjny <Nazwa>: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Oś priorytetowa <Kod>: POKL.09.00.00

Działanie <Kod>: POKL.09.01.00

Poddziałanie <Kod>: POKL.09.01.02

Województwo: Śląskie

Powiat: Powiat myszkowski

Gmina: Koziegłowy

Wartość ogółem: 413542,94

Wydatki kwalifikowalne: 413542,94

Dofinansowanie: 413542,94

Dofinansowanie UE: 351511,5

Nazwa beneficjenta: Gmina i Miasto Koziegłowy

NIP beneficjenta: 5771952310

Kod pocztowy: 42-350

Miejscowość: Koziegłowy

Województwo: Śląskie

Powiat: Powiat myszkowski

Temat priorytetu: 73 Działania na rzecz zwiększenia udziału w kształceniu i szkoleniu przez całe życie, w szczególności poprzez przedsięwzięcia na rzecz ograniczenia przedwczesnego porzucania skolaryzacji oraz zminimalizowania dyskryminacji ze względu na płeć oraz poprzez działania na rzecz poprawy jakości i dostępu do kształcenia i szkoleń na poziomie początkowym, zawodowym i wyższym

Forma prawna: wspólnota samorządowa – gmina

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 3/25/2011

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 3/29/2011

Data rozpoczęcia realizacji Data zakończenia realizacji:  1/1/2011

Data zakończenia realizacji: 12/31/2012

wyszukiwarka urząd skarbowy, przeszczep siatkówki oka, kfc brzeg kiedy otwarcie, klasyfikacja środków trwałych 2018 pdf, jakie korzyści gospodarcze wynikały z posiadania kolonii, krajowy naukowy ośrodek wiodący, zapłata faktury przez inny podmiot

yyyyy