Numer umowy/aneksu/decyzji: POKL.09.01.02-24-038/14-00

Program Operacyjny <Nazwa>: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Oś priorytetowa <Kod>: POKL.09.00.00

Działanie <Kod>: POKL.09.01.00

Poddziałanie <Kod>: POKL.09.01.02

Województwo: Śląskie

Powiat: Powiat zawierciański

Gmina: Irządze

Wartość ogółem: 128373,42

Wydatki kwalifikowalne: 128373,42

Dofinansowanie: 109117,41

Dofinansowanie UE: 109117,41

Nazwa beneficjenta: Gmina Irządze

NIP beneficjenta: 6492299159

Kod pocztowy: 42-446

Miejscowość: Irządze

Województwo: Śląskie

Powiat: Powiat będziński / Powiat zawierciański

Temat priorytetu: 73 Działania na rzecz zwiększenia udziału w kształceniu i szkoleniu przez całe życie, w szczególności poprzez przedsięwzięcia na rzecz ograniczenia przedwczesnego porzucania skolaryzacji oraz zminimalizowania dyskryminacji ze względu na płeć oraz poprzez działania na rzecz poprawy jakości i dostępu do kształcenia i szkoleń na poziomie początkowym, zawodowym i wyższym

Forma prawna: wspólnota samorządowa – gmina

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 8/19/2014

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 8/20/2014

Data rozpoczęcia realizacji Data zakończenia realizacji:  8/1/2014

Data zakończenia realizacji: 6/30/2015

czyste środowisko, korzystny synonim, opieka seniora śląskie, gmina łubniany wywóz śmieci 2022, uniwersalny czujnik strat ziarna, um bytom wydział komunikacji, wiem co, ratownictwo kolejowe, plan projekt, mielec pkp, prawidłowe ułożenie towaru w sklepie spożywczym, model finansowy, lublin głowny

yyyyy