Oddział Przedszkolny – grupa mieszana.

Numer umowy/aneksu/decyzji: POKL.09.01.01-18-115/08-01

Program Operacyjny <Nazwa>: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Oś priorytetowa <Kod>: POKL.09.00.00

Działanie <Kod>: POKL.09.01.00

Poddziałanie <Kod>: POKL.09.01.01

Województwo: Podkarpackie

Powiat: Powiat strzyżowski

Gmina: Wiśniowa

Wartość ogółem: 76502

Wydatki kwalifikowalne: 76502

Dofinansowanie: 75346,8

Dofinansowanie UE: 65026,7

Nazwa beneficjenta: Gmina Wiśniowa/Szkoła Podstawowa w Jaszczurowej

NIP beneficjenta: 8191412691

Kod pocztowy: 38-124

Miejscowość: Wiśniowa

Województwo: Podkarpackie

Powiat: Powiat strzyżowski

Temat priorytetu: 73 Działania na rzecz zwiększenia udziału w kształceniu i szkoleniu przez całe życie, w szczególności poprzez przedsięwzięcia na rzecz ograniczenia przedwczesnego porzucania skolaryzacji oraz zminimalizowania dyskryminacji ze względu na płeć oraz poprzez działania na rzecz poprawy jakości i dostępu do kształcenia i szkoleń na poziomie początkowym, zawodowym i wyższym

Forma prawna: gminna samorządowa jednostka organizacyjna

Obszar realizacji: 05 Obszary wiejskie (poza obszarami górskimi, wyspami lub o niskiej i bardzo niskiej gęstości zaludnienia)

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 11/21/2008

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 12/10/2008

Data rozpoczęcia realizacji Data zakończenia realizacji:  7/1/2008

Data zakończenia realizacji: 12/31/2009

absorbują, covid lubelskie, nysa województwo, cyfryzacja definicja, programy dla firm budowlanych, od kiedy przybywa dnia 2019, tłumacz napisów do filmów online, refundację regionalne, krajowy numer identyfikacyjny, studio 93 marcin szulc, tunel stare bogaczowice, urząd pracy tomaszów lub, eduportal.koszalin, gus spis gov pl logowanie, jakie i, litwa covid, młodzi i gniewni

yyyyy