Oddział Przedszkolny „Jelonek Bambi” w Jeleniewie

Numer umowy/aneksu/decyzji: POKL.09.01.01-20-235/12-01

Program Operacyjny <Nazwa>: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Oś priorytetowa <Kod>: POKL.09.00.00

Działanie <Kod>: POKL.09.01.00

Poddziałanie <Kod>: POKL.09.01.01

Województwo: Podlaskie

Powiat: Powiat suwalski

Gmina: Jeleniewo

Wartość ogółem: 742249

Wydatki kwalifikowalne: 742249

Dofinansowanie: 630911,65

Dofinansowanie UE: 586388,65

Nazwa beneficjenta: Gmina Jeleniewo/Zespół Szkół w Jeleniewie

NIP beneficjenta: 8442144674

Kod pocztowy: 16-404

Miejscowość: Jeleniewo

Województwo: Podlaskie

Powiat: Powiat suwalski

Temat priorytetu: 73 Działania na rzecz zwiększenia udziału w kształceniu i szkoleniu przez całe życie, w szczególności poprzez przedsięwzięcia na rzecz ograniczenia przedwczesnego porzucania skolaryzacji oraz zminimalizowania dyskryminacji ze względu na płeć oraz poprzez działania na rzecz poprawy jakości i dostępu do kształcenia i szkoleń na poziomie początkowym, zawodowym i wyższym

Forma prawna: wspólnota samorządowa – gmina

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 6/21/2013

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 6/25/2013

Data rozpoczęcia realizacji Data zakończenia realizacji:  8/1/2012

Data zakończenia realizacji: 7/31/2014

moje podręczniki, dąbrowa górnicza mydlice, bon po angielsku, dofinansowanie na otwarcie działalności 2019, zszstarogard, utracone gwiazdy, ufo kielce, kanał giżycki, portal lublin sa gov pl, w jakich miastach euro 2020, opiekun stażu dodatek, weksel in blanco bez protestu, wyłączenia stosowania ustawy pzp 2021, upoważnienie do podpisywania umów, nadwrażliwość słuchowa do jakiego lekarza, europejskich, nie przepadam

yyyyy