Oddział przedszkolny KRASNOLUDKI

Numer umowy/aneksu/decyzji: POKL.09.01.01-26-060/09-03

Program Operacyjny <Nazwa>: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Oś priorytetowa <Kod>: POKL.09.00.00

Działanie <Kod>: POKL.09.01.00

Poddziałanie <Kod>: POKL.09.01.01

Województwo: Świętokrzyskie

Powiat: Powiat starachowicki

Gmina: Pawłów

Wartość ogółem: 514056

Wydatki kwalifikowalne: 514056

Dofinansowanie: 506331

Dofinansowanie UE: 436947,6

Nazwa beneficjenta: Gmina Pawłów/Szkoła Podstawowa w Rzepinie

NIP beneficjenta: 6641964396

Kod pocztowy: 27-225

Miejscowość: Pawłów

Województwo: Świętokrzyskie

Powiat: Powiat starachowicki

Temat priorytetu: 73 Działania na rzecz zwiększenia udziału w kształceniu i szkoleniu przez całe życie, w szczególności poprzez przedsięwzięcia na rzecz ograniczenia przedwczesnego porzucania skolaryzacji oraz zminimalizowania dyskryminacji ze względu na płeć oraz poprzez działania na rzecz poprawy jakości i dostępu do kształcenia i szkoleń na poziomie początkowym, zawodowym i wyższym

Forma prawna: wspólnota samorządowa – gmina

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 8/17/2010

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 8/24/2010

Data rozpoczęcia realizacji Data zakończenia realizacji:  10/1/2009

Data zakończenia realizacji: 9/30/2011

lodz.lasy.gov.pl, limity pomocy publicznej, program plus, zsgdigw w krakowie, urząd pracy iława, pup wieliczka, badania na jelita z krwi, charakterystyka definicja, www olsztyn mup gov pl, ekologiczny transport, pup poznań oferty pracy, urząd pracy w łukowie, spzoz liszki, gus.spis.gov.pl, poręczyciel wekslowy, wniosek o wniesienie skargi nadzwyczajnej wzór, covid 11 marca 2022, dofinansowania do działalności gospodarczej 2021, pozyskiwanie funduszy unijnych

yyyyy