Oddział przedszkolny w Bystrem upowszechnia edukację przedszkolną i stwarza warunki wyrównywania szans edukacyjnych

Numer umowy/aneksu/decyzji: POKL.09.01.01-18-005/14-00

Program Operacyjny <Nazwa>: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Oś priorytetowa <Kod>: POKL.09.00.00

Działanie <Kod>: POKL.09.01.00

Poddziałanie <Kod>: POKL.09.01.01

Województwo: Podkarpackie

Powiat: Powiat niżański

Gmina: Krzeszów

Wartość ogółem: 87270

Wydatki kwalifikowalne: 87270

Dofinansowanie: 87270

Dofinansowanie UE: 74179,5

Nazwa beneficjenta: Gmina Krzeszów

NIP beneficjenta: 6020009697

Kod pocztowy: 37-418

Miejscowość: Krzeszów

Województwo: Podkarpackie

Powiat: Powiat leżajski / Powiat niżański

Temat priorytetu: 73 Działania na rzecz zwiększenia udziału w kształceniu i szkoleniu przez całe życie, w szczególności poprzez przedsięwzięcia na rzecz ograniczenia przedwczesnego porzucania skolaryzacji oraz zminimalizowania dyskryminacji ze względu na płeć oraz poprzez działania na rzecz poprawy jakości i dostępu do kształcenia i szkoleń na poziomie początkowym, zawodowym i wyższym

Forma prawna: wspólnota samorządowa – gmina

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 2/9/2015

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 2/11/2015

Data rozpoczęcia realizacji Data zakończenia realizacji:  1/5/2015

Data zakończenia realizacji: 6/30/2015

jak wypełnić wniosek o chorobę zawodową, polityka.pl wiadomosci, racjonalna polska alternatywnie, droga s6 goleniow nowogard, droga ekspresowa s17, katalog szkła ząbkowice pdf, arkadiusz mizera, znaki powietrza, ministerstwo opieki, bogaczowice, geoportal starachowice, dofinansowania na rozpoczęcie działalności, dofinansowanie na firme 2022, gov.dom, interaktywny pdf, pupłuków, podhalanska, spółdzielnia mieszkaniowa rybnik mieszkania do remontu

yyyyy