Oddział Przedszkolny w Tułkowicach – grupa mieszana

Numer umowy/aneksu/decyzji: POKL.09.01.01-18-108/08-01

Program Operacyjny <Nazwa>: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Oś priorytetowa <Kod>: POKL.09.00.00

Działanie <Kod>: POKL.09.01.00

Poddziałanie <Kod>: POKL.09.01.01

Województwo: Podkarpackie

Powiat: Powiat strzyżowski

Gmina: Wiśniowa

Wartość ogółem: 52990

Wydatki kwalifikowalne: 52990

Dofinansowanie: 51771,23

Dofinansowanie UE: 45041,5

Nazwa beneficjenta: Gmina Wiśniowa/Szkoła Podstawowa w Tułkowicach

NIP beneficjenta: 8191412662

Kod pocztowy: 38-124

Miejscowość: Tułkowice

Województwo: Podkarpackie

Powiat: Powiat strzyżowski

Temat priorytetu: 73 Działania na rzecz zwiększenia udziału w kształceniu i szkoleniu przez całe życie, w szczególności poprzez przedsięwzięcia na rzecz ograniczenia przedwczesnego porzucania skolaryzacji oraz zminimalizowania dyskryminacji ze względu na płeć oraz poprzez działania na rzecz poprawy jakości i dostępu do kształcenia i szkoleń na poziomie początkowym, zawodowym i wyższym

Forma prawna: gminna samorządowa jednostka organizacyjna

Obszar realizacji: 05 Obszary wiejskie (poza obszarami górskimi, wyspami lub o niskiej i bardzo niskiej gęstości zaludnienia)

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 3/9/2009

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 3/10/2009

Data rozpoczęcia realizacji Data zakończenia realizacji:  7/1/2008

Data zakończenia realizacji: 12/31/2009

psycholog na nfz wrocław, jabłecznik krzyżówka, pakiet msp 2021, lista numer 4, zespół westa atak film, stat.gov.pl, łobżenica rynek, e-dolnyslask, arcelormittal dąbrowa górnicza kadry, www.uslugirozwojowe.parp.gov.pl, gmina koprzywnica

yyyyy