Oddział Przedszkolny w Tułkowicach – grupa mieszana

Numer umowy/aneksu/decyzji: POKL.09.01.01-18-020/09-01

Program Operacyjny <Nazwa>: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Oś priorytetowa <Kod>: POKL.09.00.00

Działanie <Kod>: POKL.09.01.00

Poddziałanie <Kod>: POKL.09.01.01

Województwo: Podkarpackie

Powiat: Powiat strzyżowski

Gmina: Wiśniowa

Wartość ogółem: 120210

Wydatki kwalifikowalne: 120210

Dofinansowanie: 118310

Dofinansowanie UE: 102178,5

Nazwa beneficjenta: Gmina Wiśniowa/Szkoła Podstawowa w Tułkowicach

NIP beneficjenta: 8191412662

Kod pocztowy: 38-124

Miejscowość: Tułkowice

Województwo: Podkarpackie

Powiat: Powiat strzyżowski

Temat priorytetu: 73 Działania na rzecz zwiększenia udziału w kształceniu i szkoleniu przez całe życie, w szczególności poprzez przedsięwzięcia na rzecz ograniczenia przedwczesnego porzucania skolaryzacji oraz zminimalizowania dyskryminacji ze względu na płeć oraz poprzez działania na rzecz poprawy jakości i dostępu do kształcenia i szkoleń na poziomie początkowym, zawodowym i wyższym

Forma prawna: gminna samorządowa jednostka organizacyjna

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 3/29/2010

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 3/29/2010

Data rozpoczęcia realizacji Data zakończenia realizacji:  1/1/2010

Data zakończenia realizacji: 8/31/2011

bezpłatne szkolenia lublin 2019, prace państwowe, wręczenie pucharu euro 2020, pożar legionowo królowej jadwigi, piotr sibilski, estudia po opole, instrumenty kapitałowe, szkolenia gospodarka odpadami, realizacji, ile mamy miast w polsce, 154 promyk nadziei, xkom ago, discord przeglądarka, rybnet oferta, ile wynosi dodatek dla opiekuna stażu 2021, www.mojregion.eu, ip 14, dziennik nowogardzki gazeta, zarząd wspólnoty mieszkaniowej wynagrodzenie

yyyyy