Oddziały przedszkolne na szóstkę z plusem

Numer umowy/aneksu/decyzji: POKL.09.01.01-30-021/14-01

Program Operacyjny <Nazwa>: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Oś priorytetowa <Kod>: POKL.09.00.00

Działanie <Kod>: POKL.09.01.00

Poddziałanie <Kod>: POKL.09.01.01

Województwo: Wielkopolskie

Powiat: Powiat słupecki

Gmina: Słupca

Wartość ogółem: 309734,05

Wydatki kwalifikowalne: 309734,05

Dofinansowanie: 309734,05

Dofinansowanie UE: 263273,94

Nazwa beneficjenta: Gmina Słupca

NIP beneficjenta: 6671764408

Kod pocztowy: 62-400

Miejscowość: Słupca

Województwo: Wielkopolskie

Powiat: Powiat słupecki

Temat priorytetu: 73 Działania na rzecz zwiększenia udziału w kształceniu i szkoleniu przez całe życie, w szczególności poprzez przedsięwzięcia na rzecz ograniczenia przedwczesnego porzucania skolaryzacji oraz zminimalizowania dyskryminacji ze względu na płeć oraz poprzez działania na rzecz poprawy jakości i dostępu do kształcenia i szkoleń na poziomie początkowym, zawodowym i wyższym

Forma prawna: wspólnota samorządowa – gmina

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 5/14/2015

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 5/14/2015

Data rozpoczęcia realizacji Data zakończenia realizacji:  11/20/2014

Data zakończenia realizacji: 6/30/2015

podmiot i jego rodzaje, pkp szklarska poręba górna, obwodnica skarżyska kamiennej, środki unijne dla firm, fryzjer włodawa, wniosek de minimis, praca malbork pup, zajęcia wspomagające pytania i odpowiedzi, kto ile wpłaca do unii europejskiej 2021, gablota entomologiczna, portal szkoła mm, jakichkolwiek razem czy osobno, szkoła podstawowa nr 17 nowy sącz

yyyyy