Oddziały przedszkolne na terenie Gminy Stopnica w miejscowościach: Czyżów, Klępie Górne i Strzałków

Numer umowy/aneksu/decyzji: POKL.09.01.01-26-002/08-04

Program Operacyjny <Nazwa>: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Oś priorytetowa <Kod>: POKL.09.00.00

Działanie <Kod>: POKL.09.01.00

Poddziałanie <Kod>: POKL.09.01.01

Województwo: Świętokrzyskie

Powiat: Powiat buski

Gmina: Stopnica

Wartość ogółem: 198500

Wydatki kwalifikowalne: 198500

Dofinansowanie: 194000

Dofinansowanie UE: 168725

Nazwa beneficjenta: Gmina Stopnica

NIP beneficjenta: 6551768527

Kod pocztowy: 28-130

Miejscowość: Stopnica

Województwo: Świętokrzyskie

Powiat: Powiat buski

Temat priorytetu: 73 Działania na rzecz zwiększenia udziału w kształceniu i szkoleniu przez całe życie, w szczególności poprzez przedsięwzięcia na rzecz ograniczenia przedwczesnego porzucania skolaryzacji oraz zminimalizowania dyskryminacji ze względu na płeć oraz poprzez działania na rzecz poprawy jakości i dostępu do kształcenia i szkoleń na poziomie początkowym, zawodowym i wyższym

Forma prawna: gminna samorządowa jednostka organizacyjna

Obszar realizacji: 05 Obszary wiejskie (inne niż góry, wyspy lub słabo i bardzo słabo zaludnione obszary)

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 4/14/2010

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 4/14/2010

Data rozpoczęcia realizacji Data zakończenia realizacji:  8/1/2008

Data zakończenia realizacji: 6/30/2010

magnolia niższa klasyfikacja, śląskiego, co na recepcie, powiatowy urząd pracy puck, wyjaśnij na czym polega całkowita i częściowa ochrona danego obszaru, pfron termin

yyyyy