„Oddziały przedszkolne w gminie Braniewo przyjazne najmłodszym”

Numer umowy/aneksu/decyzji: POKL.09.01.01-28-040/13-00

Program Operacyjny <Nazwa>: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Oś priorytetowa <Kod>: POKL.09.00.00

Działanie <Kod>: POKL.09.01.00

Poddziałanie <Kod>: POKL.09.01.01

Województwo: Warmińsko-mazurskie

Powiat: Powiat braniewski

Gmina: Braniewo

Wartość ogółem: 223500

Wydatki kwalifikowalne: 223500

Dofinansowanie: 223500

Dofinansowanie UE: 189975

Nazwa beneficjenta: Gmina Braniewo

NIP beneficjenta: 5821563244

Kod pocztowy: 14-500

Miejscowość: Braniewo

Województwo: Warmińsko-mazurskie

Powiat: Powiat braniewski

Temat priorytetu: 73 Działania na rzecz zwiększenia udziału w kształceniu i szkoleniu przez całe życie, w szczególności poprzez przedsięwzięcia na rzecz ograniczenia przedwczesnego porzucania skolaryzacji oraz zminimalizowania dyskryminacji ze względu na płeć oraz poprzez działania na rzecz poprawy jakości i dostępu do kształcenia i szkoleń na poziomie początkowym, zawodowym i wyższym

Forma prawna: wspólnota samorządowa – gmina

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 5/5/2014

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 5/6/2014

Data rozpoczęcia realizacji Data zakończenia realizacji:  3/17/2014

Data zakończenia realizacji: 12/31/2014

kolekcjoner książek krzyżówka, tematy inwestycyjne 2022, karta przestrzeni publicznej, projekt ewaluacji, polskie pieniądze, urząd gminy lubień, fundusze inwestycyjne pkp, zaznacz trzy cechy polskiego przemysłu po restrukturyzacji

yyyyy