Odkryć, zrozumieć, osiągnąć sukces.

Numer umowy/aneksu/decyzji: POKL.09.01.02-22-098/10-00

Program Operacyjny <Nazwa>: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Oś priorytetowa <Kod>: POKL.09.00.00

Działanie <Kod>: POKL.09.01.00

Poddziałanie <Kod>: POKL.09.01.02

Województwo: Pomorskie

Powiat: Powiat słupski

Gmina: Potęgowo

Wartość ogółem: 975030

Wydatki kwalifikowalne: 975030

Dofinansowanie: 975030

Dofinansowanie UE: 828775,5

Nazwa beneficjenta: Gmina Potęgowo

NIP beneficjenta: 8411338704

Kod pocztowy: 76-230

Miejscowość: Potegowo

Województwo: Pomorskie

Powiat: Powiat słupski

Temat priorytetu: 73 Działania na rzecz zwiększenia udziału w kształceniu i szkoleniu przez całe życie, w szczególności poprzez przedsięwzięcia na rzecz ograniczenia przedwczesnego porzucania skolaryzacji oraz zminimalizowania dyskryminacji ze względu na płeć oraz poprzez działania na rzecz poprawy jakości i dostępu do kształcenia i szkoleń na poziomie początkowym, zawodowym i wyższym

Forma prawna: wspólnota samorządowa – gmina

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 9/2/2010

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 9/3/2010

Data rozpoczęcia realizacji Data zakończenia realizacji:  9/1/2010

Data zakończenia realizacji: 8/31/2012

www kontakt st pl, dexa jaworze, spółdzielnia mieszkaniowa centrum rybnik chwałowice oferty, przedszkole pierściec, nabór ekspertów 2021, wiadomości elka, powiatowy urząd pracy w nowym sączu

yyyyy