Odkryj moje możliwości.

Numer umowy/aneksu/decyzji: POKL.09.01.02-22-330/11-00

Program Operacyjny <Nazwa>: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Oś priorytetowa <Kod>: POKL.09.00.00

Działanie <Kod>: POKL.09.01.00

Poddziałanie <Kod>: POKL.09.01.02

Województwo: Pomorskie

Powiat: Powiat m. Gdynia

Gmina: M. Gdynia

Wartość ogółem: 2717519

Wydatki kwalifikowalne: 2717519

Dofinansowanie: 2717519

Dofinansowanie UE: 2309891,15

Nazwa beneficjenta: Gmina Miasta Gdyni

NIP beneficjenta: 5860022860

Kod pocztowy: 81-382

Miejscowość: Gdynia

Województwo: Pomorskie

Powiat: Powiat m. Gdynia

Temat priorytetu: 73 Działania na rzecz zwiększenia udziału w kształceniu i szkoleniu przez całe życie, w szczególności poprzez przedsięwzięcia na rzecz ograniczenia przedwczesnego porzucania skolaryzacji oraz zminimalizowania dyskryminacji ze względu na płeć oraz poprzez działania na rzecz poprawy jakości i dostępu do kształcenia i szkoleń na poziomie początkowym, zawodowym i wyższym

Forma prawna: wspólnota samorządowa – gmina

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 10/18/2011

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 10/21/2011

Data rozpoczęcia realizacji Data zakończenia realizacji:  9/1/2011

Data zakończenia realizacji: 9/30/2013

najdłuższy tunel w polsce, pomysl na, tkanina z włókna sztucznego krzyżówka, gmina morawica, budtor bestwina, ogridy, dotacje pomorskie, aktywna lista płac 2020 excel, przyklad, maluch plus 2021 wyniki, dom na sprzedaż na mazurach, www mup lublin, pieniądze na biznes, 4980 brutto ile to netto

yyyyy