Odkryj swoje możliwości

Numer umowy/aneksu/decyzji: POKL.09.01.02-02-254/08-03

Program Operacyjny <Nazwa>: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Oś priorytetowa <Kod>: POKL.09.00.00

Działanie <Kod>: POKL.09.01.00

Poddziałanie <Kod>: POKL.09.01.02

Województwo: Dolnośląskie

Powiat: Powiat świdnicki

Gmina: Świdnica – miasto

Wartość ogółem: 726338

Wydatki kwalifikowalne: 726338

Dofinansowanie: 726338

Dofinansowanie UE: 617387,3

Nazwa beneficjenta: Fundacja Pomocy Biednym Dzieciom „Ut Unum Sint”

NIP beneficjenta: 8841009179

Kod pocztowy: 58-100

Miejscowość: Świdnica

Województwo: Dolnośląskie

Powiat: Powiat świdnicki

Temat priorytetu: 73 Działania na rzecz zwiększenia udziału w kształceniu i szkoleniu przez całe życie, w szczególności poprzez przedsięwzięcia na rzecz ograniczenia przedwczesnego porzucania skolaryzacji oraz zminimalizowania dyskryminacji ze względu na płeć oraz poprzez działania na rzecz poprawy jakości i dostępu do kształcenia i szkoleń na poziomie początkowym, zawodowym i wyższym

Forma prawna: fundacja

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 5/20/2011

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 5/25/2011

Data rozpoczęcia realizacji Data zakończenia realizacji:  9/1/2009

Data zakończenia realizacji: 8/31/2011

drawski ośrodek kultury, limit płatności gotówką za faktury 2020, katalog zabiegów fizjoterapeutycznych 2021 nfz, dodano, pogoda dla pielaszkowic

yyyyy