Odkrywam samodzielność

Numer umowy/aneksu/decyzji: POKL.09.01.02-24-315/10-02

Program Operacyjny <Nazwa>: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Oś priorytetowa <Kod>: POKL.09.00.00

Działanie <Kod>: POKL.09.01.00

Poddziałanie <Kod>: POKL.09.01.02

Województwo: Śląskie

Powiat: Powiat m. Rybnik

Gmina: M. Rybnik

Wartość ogółem: 360925

Wydatki kwalifikowalne: 360925

Dofinansowanie: 360925

Dofinansowanie UE: 306786,25

Nazwa beneficjenta: Miasto Rybnik – Zespół Szkól nr 6 w Rybniku

NIP beneficjenta: 6422314793

Kod pocztowy: 44-273

Miejscowość: Rybnik

Województwo: Śląskie

Powiat: Powiat m. Rybnik

Temat priorytetu: 73 Działania na rzecz zwiększenia udziału w kształceniu i szkoleniu przez całe życie, w szczególności poprzez przedsięwzięcia na rzecz ograniczenia przedwczesnego porzucania skolaryzacji oraz zminimalizowania dyskryminacji ze względu na płeć oraz poprzez działania na rzecz poprawy jakości i dostępu do kształcenia i szkoleń na poziomie początkowym, zawodowym i wyższym

Forma prawna: wspólnota samorządowa – gmina

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 11/25/2011

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 11/25/2011

Data rozpoczęcia realizacji Data zakończenia realizacji:  1/1/2011

Data zakończenia realizacji: 12/31/2012

żłobek nowe skalmierzyce, www.budzetjst.pl, wskazuj-wybory.eu, powiatowy urząd pracy iława, dofinansowanie na rozpoczęcie działalności gospodarczej 2021, weksel inblanco, myślisz, ile można mieć zwierzaków na msp, szwajcaria pkb na głowę, dofinansowanie na otwarcie działalności 2022, pełnia 27 kwietnia

yyyyy