Odkrywamy planety – zajęcia z kompetencji kluczowych

Numer umowy/aneksu/decyzji: POKL.09.01.02-04-002/14-00

Program Operacyjny <Nazwa>: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Oś priorytetowa <Kod>: POKL.09.00.00

Działanie <Kod>: POKL.09.01.00

Poddziałanie <Kod>: POKL.09.01.02

Województwo: Kujawsko-pomorskie

Powiat:

Gmina:

Wartość ogółem: 870149

Wydatki kwalifikowalne: 870149

Dofinansowanie: 870149

Dofinansowanie UE: 739626,65

Nazwa beneficjenta: Województwo Kujawsko – Pomorskie / Departament Edukacji i Sportu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego

NIP beneficjenta: 9561969536

Kod pocztowy: 87-100

Miejscowość: Toruń

Województwo: Kujawsko-pomorskie

Powiat: Powiat m. Toruń / Powiat toruński

Temat priorytetu: 72 Opracowywanie, uruchomienie i wdrożenie reform systemów kształcenia i szkolenia celem zwiększenia zdolności do zatrudnienia, zwiększenia stopnia dostosowania systemów kształcenia i szkolenia początkowego i zawodowego do potrzeb rynku pracy oraz systematycznej aktualizacji kwalifikacji kadry systemu oświaty w perspektywie gospodarki opartej na innowacji i wiedzy

Forma prawna: wspólnota samorządowa – województwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 9/2/2014

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 9/3/2014

Data rozpoczęcia realizacji Data zakończenia realizacji:  4/1/2014

Data zakończenia realizacji: 11/30/2015

opinia techniczna druk, 1806 brutto ile netto, ośrodek rządowy w promniku, finansowanie fundacji, uzupełnij tabelę wpisz czynniki które decydują o rozwoju rolnictwa w polsce, dotacje na rozpoczęcie działalności 2019, co to jest państwo, pieniadze z unii, dotacje krus, obserwator lokalny dębica, jaki bedzie rok 2019, dofinansowanie do ocieplenia domu 2020 wniosek, suntago praca, pupboleslawiec, zsp1 ruda śląska

yyyyy