„Odkrywamy radość rozwoju”

Numer umowy/aneksu/decyzji: POKL.09.01.02-20-663/11-01

Program Operacyjny <Nazwa>: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Oś priorytetowa <Kod>: POKL.09.00.00

Działanie <Kod>: POKL.09.01.00

Poddziałanie <Kod>: POKL.09.01.02

Województwo: Podlaskie

Powiat: Powiat białostocki

Gmina: Gródek

Wartość ogółem: 46687,1

Wydatki kwalifikowalne: 46687,1

Dofinansowanie: 46687,1

Dofinansowanie UE: 39684,04

Nazwa beneficjenta: Gmina Gródek

NIP beneficjenta: 9661769676

Kod pocztowy: 16-040

Miejscowość: Gródek

Województwo: Podlaskie

Powiat: Powiat białostocki

Temat priorytetu: 73 Działania na rzecz zwiększenia udziału w kształceniu i szkoleniu przez całe życie, w szczególności poprzez przedsięwzięcia na rzecz ograniczenia przedwczesnego porzucania skolaryzacji oraz zminimalizowania dyskryminacji ze względu na płeć oraz poprzez działania na rzecz poprawy jakości i dostępu do kształcenia i szkoleń na poziomie początkowym, zawodowym i wyższym

Forma prawna: wspólnota samorządowa – gmina

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 9/7/2012

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 9/12/2012

Data rozpoczęcia realizacji Data zakończenia realizacji:  2/6/2012

Data zakończenia realizacji: 12/21/2012

urząd miasta jastrowie, 62 400 słupca, pośrednie, pensylwania rumunia, jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej, umowa rachunku bankowego wzór, rpowsl, wolsztyn muzeum, pzł wałbrzych, sad rybnik, nieformalny, wytwarzanie energii, 80 dofinansowania na naukę języków obcych opinie, rozpoczecie dzialalnosci dotacje 2021, wpisz w wyznaczone miejsca nazwy właściwych grup społecznych

yyyyy