Odkrywamy wspólnie „Świat Dziecka”

Numer umowy/aneksu/decyzji: POKL.09.01.01-14-201/11-01

Program Operacyjny <Nazwa>: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Oś priorytetowa <Kod>: POKL.09.00.00

Działanie <Kod>: POKL.09.01.00

Poddziałanie <Kod>: POKL.09.01.01

Województwo: Mazowieckie

Powiat: Powiat piaseczyński

Gmina: Tarczyn

Wartość ogółem: 166287,61

Wydatki kwalifikowalne: 166287,61

Dofinansowanie: 58000,11

Dofinansowanie UE: 49300,1

Nazwa beneficjenta: ALDONA WAŁACH-ŚWIAT DZIECKA

NIP beneficjenta: 9512293725

Kod pocztowy: 05-503

Miejscowość: Głosków

Województwo: Mazowieckie

Powiat: Powiat piaseczyński

Temat priorytetu: 73 Działania na rzecz zwiększenia udziału w kształceniu i szkoleniu przez całe życie, w szczególności poprzez przedsięwzięcia na rzecz ograniczenia przedwczesnego porzucania skolaryzacji oraz zminimalizowania dyskryminacji ze względu na płeć oraz poprzez działania na rzecz poprawy jakości i dostępu do kształcenia i szkoleń na poziomie początkowym, zawodowym i wyższym

Forma prawna: osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą – mikro przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 9/17/2013

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 9/17/2013

Data rozpoczęcia realizacji Data zakończenia realizacji:  7/2/2012

Data zakończenia realizacji: 6/30/2014

ministerstwo sp, oblaci, zs3 slawiecice, u ani gorzów, młody rolnik 2021 punkty, tabor kolejowy, ustawa o zamówieniach publicznych 2020, zsp2 tm, nfz podlaski, słownik polsko, raport tygodniowy, fair light, konkurs śledzimy

yyyyy