OGRÓD WYOBRAŹNI – indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III Leonardo da Vinci Niepublicznej Szkoły Podstawowej

Numer umowy/aneksu/decyzji: POKL.09.01.02-02-183/10-01

Program Operacyjny <Nazwa>: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Oś priorytetowa <Kod>: POKL.09.00.00

Działanie <Kod>: POKL.09.01.00

Poddziałanie <Kod>: POKL.09.01.02

Województwo: Dolnośląskie

Powiat: Powiat m. Wrocław

Gmina: M. Wrocław

Wartość ogółem: 29992

Wydatki kwalifikowalne: 29992

Dofinansowanie: 29992

Dofinansowanie UE: 25493,2

Nazwa beneficjenta: Stowarzyszenie Ogród Wyobraźni

NIP beneficjenta: 8992690560

Kod pocztowy: 53-645

Miejscowość: Wrocław

Województwo: Dolnośląskie

Powiat: Powiat m. Wrocław

Temat priorytetu: 73 Działania na rzecz zwiększenia udziału w kształceniu i szkoleniu przez całe życie, w szczególności poprzez przedsięwzięcia na rzecz ograniczenia przedwczesnego porzucania skolaryzacji oraz zminimalizowania dyskryminacji ze względu na płeć oraz poprzez działania na rzecz poprawy jakości i dostępu do kształcenia i szkoleń na poziomie początkowym, zawodowym i wyższym

Forma prawna: stowarzyszenie

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 5/28/2012

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 6/13/2012

Data rozpoczęcia realizacji Data zakończenia realizacji:  1/1/2011

Data zakończenia realizacji: 8/31/2012

hrubieszów magistrat, eko region pabianice gabaryty, cit-8 wzór wypełniony, urzad pracy opole, adres do plusa, tysiąc i jedna noc 122, ile mamy miast w polsce, sk rejestracja państwo, polska slowacja jaki wynik, infolinia covid 19, rządzą, lista obecności 2022 excel, wniosek dla bezrobotnych, pies za 2 miliony, 49 tydzień 2020, umowa zaliczki pdf, kpa 107, załącznik skrót

yyyyy