Numer umowy/aneksu/decyzji: POKL.09.01.01-22-163/12-00

Program Operacyjny <Nazwa>: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Oś priorytetowa <Kod>: POKL.09.00.00

Działanie <Kod>: POKL.09.01.00

Poddziałanie <Kod>: POKL.09.01.01

Województwo: Pomorskie

Powiat: Powiat gdański

Gmina: Cedry Wielkie

Wartość ogółem: 298777,96

Wydatki kwalifikowalne: 298777,96

Dofinansowanie: 253961,26

Dofinansowanie UE: 253961,27

Nazwa beneficjenta: Gmina Cedry Wielkie

NIP beneficjenta: 5931910037

Kod pocztowy: 83-020

Miejscowość: Cedry Wielkie

Województwo: Pomorskie

Powiat: Powiat gdański

Temat priorytetu: 73 Działania na rzecz zwiększenia udziału w kształceniu i szkoleniu przez całe życie, w szczególności poprzez przedsięwzięcia na rzecz ograniczenia przedwczesnego porzucania skolaryzacji oraz zminimalizowania dyskryminacji ze względu na płeć oraz poprzez działania na rzecz poprawy jakości i dostępu do kształcenia i szkoleń na poziomie początkowym, zawodowym i wyższym

Forma prawna: wspólnota samorządowa – gmina

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 10/28/2013

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 10/29/2013

Data rozpoczęcia realizacji Data zakończenia realizacji:  6/30/2013

Data zakończenia realizacji: 6/29/2015

kwantyfikacja synonim, wielospecjalistyczny szpital miejski im. józefa strusia z zakładem opiekuńczo leczniczym spzoz, uzasadnienie celowości szkolenia wzór, harmonogramie, kompetencje kluczowe 2020, ral 2020, przykłady usług, żagań praca, przebywam na urlopie, zastąpiona przez urząd celno-skarbowy

yyyyy