Numer umowy/aneksu/decyzji: POKL.09.01.02-24-010/08-03

Program Operacyjny <Nazwa>: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Oś priorytetowa <Kod>: POKL.09.00.00

Działanie <Kod>: POKL.09.01.00

Poddziałanie <Kod>: POKL.09.01.02

Województwo: Śląskie

Powiat: Powiat m. Żory

Gmina: M. Żory

Wartość ogółem: 414201,24

Wydatki kwalifikowalne: 414201,24

Dofinansowanie: 414201,24

Dofinansowanie UE: 352071,05

Nazwa beneficjenta: Gmina Miejska Żory

NIP beneficjenta: 6511001647

Kod pocztowy: 44-240

Miejscowość: Żory

Województwo: Śląskie

Powiat: Powiat m. Żory

Temat priorytetu: 73 Działania na rzecz zwiększenia udziału w kształceniu i szkoleniu przez całe życie, w szczególności poprzez przedsięwzięcia na rzecz ograniczenia przedwczesnego porzucania skolaryzacji oraz zminimalizowania dyskryminacji ze względu na płeć oraz poprzez działania na rzecz poprawy jakości i dostępu do kształcenia i szkoleń na poziomie początkowym, zawodowym i wyższym

Forma prawna: gminna samorządowa jednostka organizacyjna

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 11/22/2010

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 11/23/2010

Data rozpoczęcia realizacji Data zakończenia realizacji:  2/1/2009

Data zakończenia realizacji: 1/31/2011

hotel kresowianka konin, nfz kujawsko pomorskie, pup goleniow, urząd miasta jordanów, papuga kraków, przewodnik stosowania mms pdf, osuwisko oslo, kierunkowy 247 zagranica

yyyyy