Omnibus Powiatu Opolskiego

Numer umowy/aneksu/decyzji: POKL.09.01.02-16-016/13-00

Program Operacyjny <Nazwa>: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Oś priorytetowa <Kod>: POKL.09.00.00

Działanie <Kod>: POKL.09.01.00

Poddziałanie <Kod>: POKL.09.01.02

Województwo: Opolskie

Powiat: Powiat opolski

Gmina:

Wartość ogółem: 187824

Wydatki kwalifikowalne: 187824

Dofinansowanie: 159650,4

Dofinansowanie UE: 159650,4

Nazwa beneficjenta: Powiat Opolski

NIP beneficjenta: 7543023121

Kod pocztowy: 45-068

Miejscowość: Opole

Województwo: Opolskie

Powiat: Powiat m. Opole

Temat priorytetu: 73 Działania na rzecz zwiększenia udziału w kształceniu i szkoleniu przez całe życie, w szczególności poprzez przedsięwzięcia na rzecz ograniczenia przedwczesnego porzucania skolaryzacji oraz zminimalizowania dyskryminacji ze względu na płeć oraz poprzez działania na rzecz poprawy jakości i dostępu do kształcenia i szkoleń na poziomie początkowym, zawodowym i wyższym

Forma prawna: powiatowa samorządowa jednostka organizacyjna

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 3/12/2014

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 3/13/2014

Data rozpoczęcia realizacji Data zakończenia realizacji:  3/1/2014

Data zakończenia realizacji: 2/28/2015

zapisz 4 przykłady zachowań które mają pozytywny wpływ na układ krwionośny, rok korytarza co to znaczy, znajdź informacje na temat wszystkich obywatelskich projektów ustaw, słownik kodów cpv, praca.gov, kredyt na rozpoczęcie działalności gospodarczej 2018, muzeum okręgowe im leona wyczółkowskiego w bydgoszczy, koronawiris

yyyyy