Osiągamy sukcesy w nauce

Numer umowy/aneksu/decyzji: POKL.09.01.02-24-299/10-00

Program Operacyjny <Nazwa>: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Oś priorytetowa <Kod>: POKL.09.00.00

Działanie <Kod>: POKL.09.01.00

Poddziałanie <Kod>: POKL.09.01.02

Województwo: Śląskie

Powiat: Powiat m. Jastrzębie-Zdrój

Gmina: M. Jastrzębie-Zdrój

Wartość ogółem: 156923,41

Wydatki kwalifikowalne: 156923,41

Dofinansowanie: 156923,41

Dofinansowanie UE: 133384,9

Nazwa beneficjenta: Gmina Jastrzębie Zdrój/ Szkoła Podstawowa nr 4 im. Leona Kruczkowskiego w Jastrzębiu Zdroju

NIP beneficjenta: 6332027848

Kod pocztowy: 44-330

Miejscowość: Jastrzębie Zdrój

Województwo: Śląskie

Powiat: Powiat m. Jastrzębie-Zdrój

Temat priorytetu: 73 Działania na rzecz zwiększenia udziału w kształceniu i szkoleniu przez całe życie, w szczególności poprzez przedsięwzięcia na rzecz ograniczenia przedwczesnego porzucania skolaryzacji oraz zminimalizowania dyskryminacji ze względu na płeć oraz poprzez działania na rzecz poprawy jakości i dostępu do kształcenia i szkoleń na poziomie początkowym, zawodowym i wyższym

Forma prawna: gminna samorządowa jednostka organizacyjna

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 12/30/2010

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 12/30/2010

Data rozpoczęcia realizacji Data zakończenia realizacji:  9/1/2011

Data zakończenia realizacji: 7/31/2012

jeremie 2, ministerstwo finansów aktualności, blachownia zalew, domachowo parafia, fundusze europejskie kraków, ile za 1 procent uszczerbku na zdrowiu mswia 2021, rodzaje materiałów wybuchowych, stropy w kamienicach przedwojennych, rybnicki uniwersytet dziecięcy, urząd pracy włodawa, umorzenie zadłużenia mieszkania komunalnego, kim gorzów, działy administracji państwowej, postępu 2, dotacja na młodego rolnika 2021, sm turka konwaliowa, epok jak używać, rozporządzenie 7 grudnia 2021 covid, kurs euro 30.09.2021, żywe ściany z roślin, urzad pracy mełgiewska lublin

yyyyy