Ośrodek Przedszkolny – dobry początek

Numer umowy/aneksu/decyzji: POKL.09.01.01-18-054/08-01

Program Operacyjny <Nazwa>: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Oś priorytetowa <Kod>: POKL.09.00.00

Działanie <Kod>: POKL.09.01.00

Poddziałanie <Kod>: POKL.09.01.01

Województwo: Podkarpackie

Powiat: Powiat bieszczadzki

Gmina: Czarna

Wartość ogółem: 95252,5

Wydatki kwalifikowalne: 95252,5

Dofinansowanie: 93692,5

Dofinansowanie UE: 80964,63

Nazwa beneficjenta: Gmina Czarna

NIP beneficjenta: 6891190205

Kod pocztowy: 38-710

Miejscowość: Czarna

Województwo: Podkarpackie

Powiat: Powiat bieszczadzki

Temat priorytetu: 73 Działania na rzecz zwiększenia udziału w kształceniu i szkoleniu przez całe życie, w szczególności poprzez przedsięwzięcia na rzecz ograniczenia przedwczesnego porzucania skolaryzacji oraz zminimalizowania dyskryminacji ze względu na płeć oraz poprzez działania na rzecz poprawy jakości i dostępu do kształcenia i szkoleń na poziomie początkowym, zawodowym i wyższym

Forma prawna: wspólnota samorządowa

Obszar realizacji: 05 Obszary wiejskie (poza obszarami górskimi, wyspami lub o niskiej i bardzo niskiej gęstości zaludnienia)

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 2/18/2009

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 2/18/2009

Data rozpoczęcia realizacji Data zakończenia realizacji:  9/1/2008

Data zakończenia realizacji: 9/30/2009

brak apetytu w okresie dojrzewania, projekty mebli ogrodowych pdf, narutowicza 42, spis gov pl logowanie, pupilawa, www wyszukiwarka, stopa dyskontowa, jak zdobyć receptę, 90 consulting, koronawirus 7 luty, 3 miejsce euro 2021, tryby zamówień publicznych, art 37 ustawy o ochronie danych osobowych, dotacje 60 tys dla rolnikow 2022, czas dziecka, pobierz gog, zamykanie województw, na osi zaznaczono dwie liczby i ich średnią arytmetyczną

yyyyy