Ośrodek przedszkolny w Gminie Dobra szansą na zmniejszenie nierówności w upowszechnianiu edukacji

Numer umowy/aneksu/decyzji: POKL.09.01.01-32-026/08-00

Program Operacyjny <Nazwa>: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Oś priorytetowa <Kod>: POKL.09.00.00

Działanie <Kod>: POKL.09.01.00

Poddziałanie <Kod>: POKL.09.01.01

Województwo: Zachodniopomorskie

Powiat: Powiat łobeski

Gmina: Dobra

Wartość ogółem: 375638,18

Wydatki kwalifikowalne: 375638,18

Dofinansowanie: 375638,18

Dofinansowanie UE: 319292,45

Nazwa beneficjenta: Gmina Dobra

NIP beneficjenta: 8561399133

Kod pocztowy: 72-210

Miejscowość: Dobra

Województwo: Zachodniopomorskie

Powiat: Powiat łobeski

Temat priorytetu: 73 Działania na rzecz zwiększenia udziału w kształceniu i szkoleniu przez całe życie, w szczególności poprzez przedsięwzięcia na rzecz ograniczenia przedwczesnego porzucania skolaryzacji oraz zminimalizowania dyskryminacji ze względu na płeć oraz poprzez działania na rzecz poprawy jakości i dostępu do kształcenia i szkoleń na poziomie początkowym, zawodowym i wyższym

Forma prawna: gminna samorządowa jednostka organizacyjna

Obszar realizacji: 05 Obszary wiejskie (inne niż góry, wyspy lub słabo i bardzo słabo zaludnione obszary)

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 7/24/2008

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 7/28/2008

Data rozpoczęcia realizacji Data zakończenia realizacji:  8/1/2008

Data zakończenia realizacji: 12/31/2009

duch kopalni ze śląskich legend, kosciol niewiadom, zachodniopomorskie rpo, kamienica w rybniku, transport definicja pdf, przedszkole 77 wrocław, produkcja ciągła, rybitwa czarna, tablica pl walbrzych, metro na targówek, priorytet, konferencja 24.01, zus rof, w tabeli zebrano informacje o przeciętnej liczbie lekcji, biłgorajska agencja rozwoju regionalnego, inea app, jak czytać rok 2020 po angielsku, triss osielsko, fundusze unijne, przedszkole lublin czuby

yyyyy