Ośrodek Wczesnej Interwencji przy Przedszkolu nr 116 „Kolorowe nutki”

Numer umowy/aneksu/decyzji: POKL.09.01.01-30-005/08-00

Program Operacyjny <Nazwa>: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Oś priorytetowa <Kod>: POKL.09.00.00

Działanie <Kod>: POKL.09.01.00

Poddziałanie <Kod>: POKL.09.01.01

Województwo: Wielkopolskie

Powiat: Powiat poznański

Gmina:

Wartość ogółem: 126367,33

Wydatki kwalifikowalne: 126367,33

Dofinansowanie: 126367,33

Dofinansowanie UE: 107412,23

Nazwa beneficjenta: Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej

NIP beneficjenta: 5220001895

Kod pocztowy: 01-552

Miejscowość: Warszawa

Województwo: Mazowieckie

Powiat: Powiat m. st. Warszawa

Temat priorytetu: 73 Działania na rzecz zwiększenia udziału w kształceniu i szkoleniu przez całe życie, w szczególności poprzez przedsięwzięcia na rzecz ograniczenia przedwczesnego porzucania skolaryzacji oraz zminimalizowania dyskryminacji ze względu na płeć oraz poprzez działania na rzecz poprawy jakości i dostępu do kształcenia i szkoleń na poziomie początkowym, zawodowym i wyższym

Forma prawna: fundacja

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 12/1/2008

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 12/19/2008

Data rozpoczęcia realizacji Data zakończenia realizacji:  9/1/2008

Data zakończenia realizacji: 9/30/2009

upoważnienie do odbioru wyników badań doc, zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze, otwarcie działalności gospodarczej 2021, gok płośnica, gmina grzegorzew, stowarzyszenie polskich mediów, ulica inflacji morawieckiego w lublinie, rozwój zawodowy po angielsku, ogrodnictwo permakulturowe, praca w ochronie swietokrzyskie, urząd pracy w obornikach wlkp, obwodnica olsztyna 2019, aparaty ktg

yyyyy