Ośrodki wychowania przedszkolnego w gminie Klukowo – realizacją marzeń najmłodszych.

Numer umowy/aneksu/decyzji: POKL.09.01.01-20-004/08-02

Program Operacyjny <Nazwa>: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Oś priorytetowa <Kod>: POKL.09.00.00

Działanie <Kod>: POKL.09.01.00

Poddziałanie <Kod>: POKL.09.01.01

Województwo: Podlaskie

Powiat: Powiat wysokomazowiecki

Gmina: Klukowo

Wartość ogółem: 643445

Wydatki kwalifikowalne: 643445

Dofinansowanie: 630445

Dofinansowanie UE: 546928,25

Nazwa beneficjenta: Gmina Klukowo

NIP beneficjenta: 7221526098

Kod pocztowy: 18-214

Miejscowość: Klukowo

Województwo: Podlaskie

Powiat: Powiat wysokomazowiecki

Temat priorytetu: 73 Działania na rzecz zwiększenia udziału w kształceniu i szkoleniu przez całe życie, w szczególności poprzez przedsięwzięcia na rzecz ograniczenia przedwczesnego porzucania skolaryzacji oraz zminimalizowania dyskryminacji ze względu na płeć oraz poprzez działania na rzecz poprawy jakości i dostępu do kształcenia i szkoleń na poziomie początkowym, zawodowym i wyższym

Forma prawna: gminna samorządowa jednostka organizacyjna

Obszar realizacji: 05 Obszary wiejskie (poza obszarami górskimi, wyspami lub o niskiej i bardzo niskiej gęstości zaludnienia)

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 3/26/2010

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 3/30/2010

Data rozpoczęcia realizacji Data zakończenia realizacji:  9/1/2008

Data zakończenia realizacji: 7/31/2011

dokonaj podziału mydeł ze względu na stan skupienia, przepisz do zeszytu poniższe nazwy miejscowości wraz z odpowiadającymi im, pożyczki dla przedsiębiorców, aktywizacja bezrobotnych, rolnik lublin, urzad pracy szczytno, przedszkole miasteczko krajeńskie, badania na jelita z krwi, małe zakola, trening umiejętności społecznych pdf

yyyyy