Ośrodki wychowania przedszkolnego według metody Marii Montessori

Numer umowy/aneksu/decyzji: POKL.09.01.01-20-013/08-03

Program Operacyjny <Nazwa>: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Oś priorytetowa <Kod>: POKL.09.00.00

Działanie <Kod>: POKL.09.01.00

Poddziałanie <Kod>: POKL.09.01.01

Województwo: Podlaskie

Powiat:

Gmina:

Wartość ogółem: 455062,41

Wydatki kwalifikowalne: 455062,41

Dofinansowanie: 445961,14

Dofinansowanie UE: 386803,05

Nazwa beneficjenta: Fundacja Edukacji i Twórczości

NIP beneficjenta: 5422709108

Kod pocztowy: 15-419

Miejscowość: Białystok

Województwo: Podlaskie

Powiat: Powiat m. Białystok

Temat priorytetu: 73 Działania na rzecz zwiększenia udziału w kształceniu i szkoleniu przez całe życie, w szczególności poprzez przedsięwzięcia na rzecz ograniczenia przedwczesnego porzucania skolaryzacji oraz zminimalizowania dyskryminacji ze względu na płeć oraz poprzez działania na rzecz poprawy jakości i dostępu do kształcenia i szkoleń na poziomie początkowym, zawodowym i wyższym

Forma prawna: fundacja

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 3/30/2010

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 3/31/2010

Data rozpoczęcia realizacji Data zakończenia realizacji:  9/1/2008

Data zakończenia realizacji: 7/31/2010

urząd marszałkowski grudziądz, odszkodowanie od energetyki za uszkodzony sprzęt wzór, ps plus lipiec 2019, 34-122 wieprz, urząd marszałkowski olsztyn praca, wytyczne dla szkół od września, art 2 ustawy o vat, kiedy weszło euro w niemczech, najciekawsze polskie wynalazki, wzór recepty 2021 pdf, ankieta wzór, list intencyjny deklaracja współpracy, podlaskie rpo, synonim powierzchnia, cyfrowa rekonstrukcja, osiedle poziomkowa przasnysz

yyyyy