Otwarte drzwi do przyszłości

Numer umowy/aneksu/decyzji: POKL.09.01.01-16-010/11-00

Program Operacyjny <Nazwa>: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Oś priorytetowa <Kod>: POKL.09.00.00

Działanie <Kod>: POKL.09.01.00

Poddziałanie <Kod>: POKL.09.01.01

Województwo: Opolskie

Powiat: Powiat opolski

Gmina: Komprachcice

Wartość ogółem: 199262,9

Wydatki kwalifikowalne: 199262,9

Dofinansowanie: 169373,47

Dofinansowanie UE: 169373,47

Nazwa beneficjenta: Opolskie Centrum Demokracji Lokalnej FRDL

NIP beneficjenta: 5220001895

Kod pocztowy: 45-018

Miejscowość: Opole

Województwo: Opolskie

Powiat: Powiat m. Opole

Temat priorytetu: 73 Działania na rzecz zwiększenia udziału w kształceniu i szkoleniu przez całe życie, w szczególności poprzez przedsięwzięcia na rzecz ograniczenia przedwczesnego porzucania skolaryzacji oraz zminimalizowania dyskryminacji ze względu na płeć oraz poprzez działania na rzecz poprawy jakości i dostępu do kształcenia i szkoleń na poziomie początkowym, zawodowym i wyższym

Forma prawna: fundacja

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 4/25/2012

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 4/25/2012

Data rozpoczęcia realizacji Data zakończenia realizacji:  8/1/2012

Data zakończenia realizacji: 6/30/2013

503048619, noclegi ełk, lilou piotrkowska, ok omw 1722 b 17 l, pup stalowa wola, czas trwania zabiegów rehabilitacyjnych, modelowy

yyyyy