Otwarte Drzwi – edycja II

Numer umowy/aneksu/decyzji: POKL.09.01.01-20-140/10-00

Program Operacyjny <Nazwa>: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Oś priorytetowa <Kod>: POKL.09.00.00

Działanie <Kod>: POKL.09.01.00

Poddziałanie <Kod>: POKL.09.01.01

Województwo: Podlaskie

Powiat: Powiat białostocki

Gmina: Łapy

Wartość ogółem: 759306

Wydatki kwalifikowalne: 759306

Dofinansowanie: 711321

Dofinansowanie UE: 645410,1

Nazwa beneficjenta: Gmina Łapy

NIP beneficjenta: 5420004071

Kod pocztowy: 18-100

Miejscowość: Łapy

Województwo: Podlaskie

Powiat: Powiat białostocki

Temat priorytetu: 73 Działania na rzecz zwiększenia udziału w kształceniu i szkoleniu przez całe życie, w szczególności poprzez przedsięwzięcia na rzecz ograniczenia przedwczesnego porzucania skolaryzacji oraz zminimalizowania dyskryminacji ze względu na płeć oraz poprzez działania na rzecz poprawy jakości i dostępu do kształcenia i szkoleń na poziomie początkowym, zawodowym i wyższym

Forma prawna: wspólnota samorządowa – gmina

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 12/2/2010

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 12/6/2010

Data rozpoczęcia realizacji Data zakończenia realizacji:  9/1/2010

Data zakończenia realizacji: 8/31/2012

w poniższym tekście opisującym główne porty morskie w polsce popełniono trzy błędy, jak zmniejszyć strone, do kiedy wnioski do arimr 2022, urząd miasta opola wydział komunikacji, armenia islandia typy, zs4 dęblin, uniwersytet trzeciego wieku kielce ul. seminaryjska, urzad pracy bełchatów, autojazda bydgoszcz, polityk polski, gyncentrum dąbrowa górnicza, podatko gov.pl, sikorskiego 3 lublin, s5, przykładowe uzasadnienie wsparcia pomostowego, jakiekolwiek pisownia

yyyyy