Numer umowy/aneksu/decyzji: POKL.09.01.01-20-014/08-01

Program Operacyjny <Nazwa>: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Oś priorytetowa <Kod>: POKL.09.00.00

Działanie <Kod>: POKL.09.01.00

Poddziałanie <Kod>: POKL.09.01.01

Województwo: Podlaskie

Powiat: Powiat białostocki

Gmina: Łapy

Wartość ogółem: 256490

Wydatki kwalifikowalne: 256490

Dofinansowanie: 251357

Dofinansowanie UE: 218016,5

Nazwa beneficjenta: Gmina Łapy

NIP beneficjenta: 5420004071

Kod pocztowy: 18-100

Miejscowość: Łapy

Województwo: Podlaskie

Powiat: Powiat białostocki

Temat priorytetu: 73 Działania na rzecz zwiększenia udziału w kształceniu i szkoleniu przez całe życie, w szczególności poprzez przedsięwzięcia na rzecz ograniczenia przedwczesnego porzucania skolaryzacji oraz zminimalizowania dyskryminacji ze względu na płeć oraz poprzez działania na rzecz poprawy jakości i dostępu do kształcenia i szkoleń na poziomie początkowym, zawodowym i wyższym

Forma prawna: gminna samorządowa jednostka organizacyjna

Obszar realizacji: 05 Obszary wiejskie (poza obszarami górskimi, wyspami lub o niskiej i bardzo niskiej gęstości zaludnienia)

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 3/27/2009

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 12/30/2009

Data rozpoczęcia realizacji Data zakończenia realizacji:  9/1/2008

Data zakończenia realizacji: 6/30/2009

taaki maluch, https erolnik gov pl ogłoszenia opublikowane lista, nakładki na schody dla wózków inwalidzkich, ankieta wzór, taka miłość w sam raz tekst, bałtyk 2021, nowa specustawa, dofinansowania dla rolników 2022, ała tylko nie w szczepionkę, za głosem serca odc 120, warszawa krasnik, hurtownia alkoholi limanowa, urząd marszałkowski województwa zachodniopomorskiego, spółdzielnia mieszkaniowa centrum bytom, żłobek trakt lubelski, netkoncept, obiektywnie o finansach

yyyyy