Numer umowy/aneksu/decyzji: POKL.09.01.02-14-323/09-00

Program Operacyjny <Nazwa>: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Oś priorytetowa <Kod>: POKL.09.00.00

Działanie <Kod>: POKL.09.01.00

Poddziałanie <Kod>: POKL.09.01.02

Województwo: Mazowieckie

Powiat: Powiat grodziski

Gmina: Podkowa Leśna

Wartość ogółem: 144972

Wydatki kwalifikowalne: 144972

Dofinansowanie: 140621

Dofinansowanie UE: 123226,2

Nazwa beneficjenta: Miasto Podkowa Leśna/Zespół Szkół w Podkowie Leśnej

NIP beneficjenta: 5341922708

Kod pocztowy: 05-807

Miejscowość: Podkowa Leśna

Województwo: Mazowieckie

Powiat: Powiat grodziski / Powiat pruszkowski

Temat priorytetu: 73 Działania na rzecz zwiększenia udziału w kształceniu i szkoleniu przez całe życie, w szczególności poprzez przedsięwzięcia na rzecz ograniczenia przedwczesnego porzucania skolaryzacji oraz zminimalizowania dyskryminacji ze względu na płeć oraz poprzez działania na rzecz poprawy jakości i dostępu do kształcenia i szkoleń na poziomie początkowym, zawodowym i wyższym

Forma prawna: gminna samorządowa jednostka organizacyjna

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 9/14/2010

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 12/20/2010

Data rozpoczęcia realizacji Data zakończenia realizacji:  9/1/2010

Data zakończenia realizacji: 6/25/2011

gorseciarka wrocław, soli lub widzów krzyżówka, hurtownia alkoholi starachowice, korzystając z danych zamieszczonych w tabeli 1.3, urzad miasta dg, terapeutów, urząd pracy w tarnobrzegu, głównymi obszarami hodowli trzody chlewnej w polsce są, szarata prz, dotacja na sklep internetowy, www koden com pl, smc opinie

dinozaur kolorowanka do druku