Otwórz oczy – świat czeka na Ciebie

Numer umowy/aneksu/decyzji: POKL.09.01.02-02-010/13-00

Program Operacyjny <Nazwa>: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Oś priorytetowa <Kod>: POKL.09.00.00

Działanie <Kod>: POKL.09.01.00

Poddziałanie <Kod>: POKL.09.01.02

Województwo: Dolnośląskie

Powiat: Powiat kłodzki

Gmina: Międzylesie

Wartość ogółem: 99702,52

Wydatki kwalifikowalne: 99702,52

Dofinansowanie: 99702,52

Dofinansowanie UE: 84747,14

Nazwa beneficjenta: Glacensis Szkoła Języków Obcych Genowefa Chojdys

NIP beneficjenta: 7481277930

Kod pocztowy: 57-300

Miejscowość: Kłodzko

Województwo: Dolnośląskie

Powiat: Powiat kłodzki

Temat priorytetu: 73 Działania na rzecz zwiększenia udziału w kształceniu i szkoleniu przez całe życie, w szczególności poprzez przedsięwzięcia na rzecz ograniczenia przedwczesnego porzucania skolaryzacji oraz zminimalizowania dyskryminacji ze względu na płeć oraz poprzez działania na rzecz poprawy jakości i dostępu do kształcenia i szkoleń na poziomie początkowym, zawodowym i wyższym

Forma prawna: osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą – mikro przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 12/20/2013

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 12/20/2013

Data rozpoczęcia realizacji Data zakończenia realizacji:  9/2/2013

Data zakończenia realizacji: 6/30/2014

miasto góra, starostwo sandomierz, um bytom wydział komunikacji, ppe wrotapodlasia

yyyyy