Otwórz Radosną Przyszłość

Numer umowy/aneksu/decyzji: POKL.09.01.01-24-003/10-00

Program Operacyjny <Nazwa>: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Oś priorytetowa <Kod>: POKL.09.00.00

Działanie <Kod>: POKL.09.01.00

Poddziałanie <Kod>: POKL.09.01.01

Województwo: Śląskie

Powiat: Powiat m. Katowice

Gmina: M. Katowice

Wartość ogółem: 185721,72

Wydatki kwalifikowalne: 185721,72

Dofinansowanie: 182935,89

Dofinansowanie UE: 157863,46

Nazwa beneficjenta: Miasto Katowice

NIP beneficjenta: 6340010147

Kod pocztowy: 40-098

Miejscowość: Katowice

Województwo: Śląskie

Powiat: Powiat m. Katowice

Temat priorytetu: 73 Działania na rzecz zwiększenia udziału w kształceniu i szkoleniu przez całe życie, w szczególności poprzez przedsięwzięcia na rzecz ograniczenia przedwczesnego porzucania skolaryzacji oraz zminimalizowania dyskryminacji ze względu na płeć oraz poprzez działania na rzecz poprawy jakości i dostępu do kształcenia i szkoleń na poziomie początkowym, zawodowym i wyższym

Forma prawna: gminna samorządowa jednostka organizacyjna

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 12/30/2010

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 12/31/2010

Data rozpoczęcia realizacji Data zakończenia realizacji:  9/1/2011

Data zakończenia realizacji: 7/31/2013

pytania która z nas, urząd pracy malbork, wysokie loty białystok, minister finansów 2022, certifikat, guzianka 2, comdrevzoo, rybnikeu, dzień otwarty funduszy europejskich, pup chojnów oferty pracy, efekt zachęty, hrubieszów magistrat, małopolska z dzieckiem, największy wydatek w życiu człowieka, przeszły, elektryczni warszawa, minister finansów polska, pracownia proz, kfalifikacje, jak pisać w pdf, pup jaroslaw

yyyyy