Otwórz swój umysł – projekt wyrównywania szans edukacyjnych uczniów z kl;as 1-6 Szkoły Podstawowej w Pszczólkach

Numer umowy/aneksu/decyzji: POKL.09.01.02-22-212/08-01

Program Operacyjny <Nazwa>: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Oś priorytetowa <Kod>: POKL.09.00.00

Działanie <Kod>: POKL.09.01.00

Poddziałanie <Kod>: POKL.09.01.02

Województwo: Pomorskie

Powiat: Powiat gdański

Gmina: Pszczółki

Wartość ogółem: 577778,6

Wydatki kwalifikowalne: 577778,6

Dofinansowanie: 577778,6

Dofinansowanie UE: 491111,81

Nazwa beneficjenta: Szkoła Podstawowa im. Boh. Ziemii Gdańskiej w Pszczólkach

NIP beneficjenta: 6040018541

Kod pocztowy: 83-032

Miejscowość: Pszczółki

Województwo: Pomorskie

Powiat: Powiat gdański

Temat priorytetu: 73 Działania na rzecz zwiększenia udziału w kształceniu i szkoleniu przez całe życie, w szczególności poprzez przedsięwzięcia na rzecz ograniczenia przedwczesnego porzucania skolaryzacji oraz zminimalizowania dyskryminacji ze względu na płeć oraz poprzez działania na rzecz poprawy jakości i dostępu do kształcenia i szkoleń na poziomie początkowym, zawodowym i wyższym

Forma prawna: gminna samorządowa jednostka organizacyjna

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 11/17/2009

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 11/17/2009

Data rozpoczęcia realizacji Data zakończenia realizacji:  1/1/2009

Data zakończenia realizacji: 12/31/2009

zlobek gucio tomaszow lub, chłód w sposobie bycia, szamarzewskiego 33, zaznacz punkt w którym wymieniono jeden ze skutków bezrobocia w polsce, zs1 bartoszyce, taboru, zus weryfikacja zaświadczeń, promyk nadziei 156, polanka przedszkole, szkolenia słupsk, usługi rozwojowe parp, czy 2.11 jest dniem wolnym od szkoly, których wód jest więcej postaw znak lub, www.pupchojnice.pl

yyyyy