Otwórzmy dzieciom drzwi

Numer umowy/aneksu/decyzji: POKL.09.01.01-24-043/08-04

Program Operacyjny <Nazwa>: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Oś priorytetowa <Kod>: POKL.09.00.00

Działanie <Kod>: POKL.09.01.00

Poddziałanie <Kod>: POKL.09.01.01

Województwo: Śląskie

Powiat: Powiat pszczyński

Gmina: Pszczyna

Wartość ogółem: 293277,61

Wydatki kwalifikowalne: 293277,61

Dofinansowanie: 288878,45

Dofinansowanie UE: 249285,97

Nazwa beneficjenta: Gmina Pszczyna

NIP beneficjenta: 6380013784

Kod pocztowy: 43-200

Miejscowość: Pszczyna

Województwo: Śląskie

Powiat: Powiat pszczyński

Temat priorytetu: 73 Działania na rzecz zwiększenia udziału w kształceniu i szkoleniu przez całe życie, w szczególności poprzez przedsięwzięcia na rzecz ograniczenia przedwczesnego porzucania skolaryzacji oraz zminimalizowania dyskryminacji ze względu na płeć oraz poprzez działania na rzecz poprawy jakości i dostępu do kształcenia i szkoleń na poziomie początkowym, zawodowym i wyższym

Forma prawna: gminna samorządowa jednostka organizacyjna

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 9/2/2010

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 9/2/2010

Data rozpoczęcia realizacji Data zakończenia realizacji:  11/1/2008

Data zakończenia realizacji: 8/31/2010

zs4 czerwionka, rada europejska, konferencja transmisja, powiatowy urząd pracy kwidzyn, wzór oświadczenia o dobrowolnym poddaniu się egzekucji, who czym się zajmuje, urząd miejski nowy tomyśl, www.wpiszkod.pl instrukcja, magdalena stanisławska czop, innowacyjność definicja, pomoc ukrainie lublin

yyyyy