„Otwórzmy okno na lepsze jutro”

Numer umowy/aneksu/decyzji: POKL.09.01.02-16-111/11-00

Program Operacyjny <Nazwa>: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Oś priorytetowa <Kod>: POKL.09.00.00

Działanie <Kod>: POKL.09.01.00

Poddziałanie <Kod>: POKL.09.01.02

Województwo: Opolskie

Powiat: Powiat głubczycki

Gmina: Kietrz

Wartość ogółem: 25156

Wydatki kwalifikowalne: 25156

Dofinansowanie: 25156

Dofinansowanie UE: 21382,6

Nazwa beneficjenta: Stowarzyszenie Aktywna Społeczność Dzierżysławia

NIP beneficjenta: 7481549759

Kod pocztowy: 48-130

Miejscowość: Dzierżysław

Województwo: Opolskie

Powiat: Powiat głubczycki

Temat priorytetu: 73 Działania na rzecz zwiększenia udziału w kształceniu i szkoleniu przez całe życie, w szczególności poprzez przedsięwzięcia na rzecz ograniczenia przedwczesnego porzucania skolaryzacji oraz zminimalizowania dyskryminacji ze względu na płeć oraz poprzez działania na rzecz poprawy jakości i dostępu do kształcenia i szkoleń na poziomie początkowym, zawodowym i wyższym

Forma prawna: stowarzyszenie

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 2/15/2012

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 2/15/2012

Data rozpoczęcia realizacji Data zakończenia realizacji:  1/1/2012

Data zakończenia realizacji: 6/29/2012

całość wskaźników życia gospodarczego, autor przywoluje w 1 akapicie przyklady trzech ksiazek, pup stargard praca, 115 promyk nadziei, pup ilawa oferty pracy w powiecie, percepcja sjp, grupainfomax, trzydzieści złotych, ministerstwo opieki, program działań edukacyjnych, dziecięca politechnika świętokrzyska, zdrojówki podstawowe, policja starachowice

yyyyy