Otwórzmy się na świat

Numer umowy/aneksu/decyzji: POKL.09.01.02-02-113/12-01

Program Operacyjny <Nazwa>: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Oś priorytetowa <Kod>: POKL.09.00.00

Działanie <Kod>: POKL.09.01.00

Poddziałanie <Kod>: POKL.09.01.02

Województwo: Dolnośląskie

Powiat: Powiat zgorzelecki

Gmina: Sulików

Wartość ogółem: 217319,44

Wydatki kwalifikowalne: 217319,44

Dofinansowanie: 217319,44

Dofinansowanie UE: 184721,52

Nazwa beneficjenta: Gmina Sulików

NIP beneficjenta: 6151808708

Kod pocztowy: 59-975

Miejscowość: Sulików

Województwo: Dolnośląskie

Powiat: Powiat zgorzelecki

Temat priorytetu: 73 Działania na rzecz zwiększenia udziału w kształceniu i szkoleniu przez całe życie, w szczególności poprzez przedsięwzięcia na rzecz ograniczenia przedwczesnego porzucania skolaryzacji oraz zminimalizowania dyskryminacji ze względu na płeć oraz poprzez działania na rzecz poprawy jakości i dostępu do kształcenia i szkoleń na poziomie początkowym, zawodowym i wyższym

Forma prawna: wspólnota samorządowa – gmina

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 2/27/2014

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 3/12/2014

Data rozpoczęcia realizacji Data zakończenia realizacji:  1/7/2013

Data zakończenia realizacji: 6/30/2014

mlody polityk, wsparcie dla rodzin 2021, art 5 ustawy o finansach publicznych, mazowieckie centrum doskonalenia kadr, pup mogilno praca, centralny system teleinformatyczny, wartość bieżąca, wartości społeczne, młyn michla

yyyyy