Owocna edukacja w szkołach podstawowych w Zaklikowie

Numer umowy/aneksu/decyzji: POKL.09.01.02-18-194/12-01

Program Operacyjny <Nazwa>: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Oś priorytetowa <Kod>: POKL.09.00.00

Działanie <Kod>: POKL.09.01.00

Poddziałanie <Kod>: POKL.09.01.02

Województwo: Podkarpackie

Powiat: Powiat stalowowolski

Gmina: Zaklików

Wartość ogółem: 104423,4

Wydatki kwalifikowalne: 104423,4

Dofinansowanie: 104423,4

Dofinansowanie UE: 88759,89

Nazwa beneficjenta: Gmina Zaklików

NIP beneficjenta: 8652396324

Kod pocztowy: 37-470

Miejscowość: Zaklików

Województwo: Podkarpackie

Powiat: Powiat stalowowolski

Temat priorytetu: 73 Działania na rzecz zwiększenia udziału w kształceniu i szkoleniu przez całe życie, w szczególności poprzez przedsięwzięcia na rzecz ograniczenia przedwczesnego porzucania skolaryzacji oraz zminimalizowania dyskryminacji ze względu na płeć oraz poprzez działania na rzecz poprawy jakości i dostępu do kształcenia i szkoleń na poziomie początkowym, zawodowym i wyższym

Forma prawna: wspólnota samorządowa – gmina

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 1/28/2013

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 1/28/2013

Data rozpoczęcia realizacji Data zakończenia realizacji:  9/1/2012

Data zakończenia realizacji: 1/31/2013

przekażę pisownia, miernik do ustawienia anteny satelitarnej media expert, pola eksploatacji utworu, jeżyk rysunek dla dzieci, domki letniskowe slask, tester twardości wody media expert, administracja europejska, pup wałbrzych, niezmieniona razem czy osobno, gmina jasieniec, darmowe kursy olsztyn 2021, ustawa o pomocy publicznej, urzad miasta olsztyn

yyyyy