PACHNĄCA ZIOŁAMI CHATKA, I PRZEDSZKOLNA W NIEJ GROMADKA !

Numer umowy/aneksu/decyzji: POKL.09.01.01-28-005/11-02

Program Operacyjny <Nazwa>: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Oś priorytetowa <Kod>: POKL.09.00.00

Działanie <Kod>: POKL.09.01.00

Poddziałanie <Kod>: POKL.09.01.01

Województwo: Warmińsko-mazurskie

Powiat: Powiat olsztyński

Gmina: Biskupiec

Wartość ogółem: 1379663

Wydatki kwalifikowalne: 1379663

Dofinansowanie: 1172713,55

Dofinansowanie UE: 996806,52

Nazwa beneficjenta: Niepubliczne Przedszkole Jacek i Agatka Katarzyna Kotecka

NIP beneficjenta: 7391768073

Kod pocztowy: 11-300

Miejscowość: Biskupiec

Województwo: Warmińsko-mazurskie

Powiat: Powiat olsztyński

Temat priorytetu: 73 Działania na rzecz zwiększenia udziału w kształceniu i szkoleniu przez całe życie, w szczególności poprzez przedsięwzięcia na rzecz ograniczenia przedwczesnego porzucania skolaryzacji oraz zminimalizowania dyskryminacji ze względu na płeć oraz poprzez działania na rzecz poprawy jakości i dostępu do kształcenia i szkoleń na poziomie początkowym, zawodowym i wyższym

Forma prawna: osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą – małe przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 12/19/2011

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 12/20/2011

Data rozpoczęcia realizacji Data zakończenia realizacji:  7/1/2011

Data zakończenia realizacji: 7/31/2015

średnia krajowa ukraina, badania ankietowe przeprowadzone w pewnym mieście wykazały że 50, covid 15.04, czynniki rozwoju miast, światowy dzień książki dla dzieci 2021, ckp będzin, sztukateria ramka, zrodla finansowania, ritpol, urząd pracy pruszków kontakt, dziedziczenie partycypacji w tbs, urzad pracy golub dobrzyn, urzędy marszałkowskie, drastyczne ciecie tui, rozpoznawalność, lubelska 15a, sanepid stalowa wola kontakt, zwik sulęcin, 15 po

yyyyy