Numer umowy/aneksu/decyzji: POKL.09.01.02-24-076/09-01

Program Operacyjny <Nazwa>: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Oś priorytetowa <Kod>: POKL.09.00.00

Działanie <Kod>: POKL.09.01.00

Poddziałanie <Kod>: POKL.09.01.02

Województwo: Śląskie

Powiat: Powiat m. Bielsko-Biała

Gmina: M. Bielsko-Biała

Wartość ogółem: 328355,94

Wydatki kwalifikowalne: 328355,94

Dofinansowanie: 328355,94

Dofinansowanie UE: 279102,55

Nazwa beneficjenta: Bielskie Stowarzyszenie Artystyczne „Teatr Grodzki”

NIP beneficjenta: 5471899356

Kod pocztowy: 43-300

Miejscowość: Bielsko Biała

Województwo: Śląskie

Powiat: Powiat m. Bielsko-Biała

Temat priorytetu: 73 Działania na rzecz zwiększenia udziału w kształceniu i szkoleniu przez całe życie, w szczególności poprzez przedsięwzięcia na rzecz ograniczenia przedwczesnego porzucania skolaryzacji oraz zminimalizowania dyskryminacji ze względu na płeć oraz poprzez działania na rzecz poprawy jakości i dostępu do kształcenia i szkoleń na poziomie początkowym, zawodowym i wyższym

Forma prawna: stowarzyszenie

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 7/8/2011

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 7/8/2011

Data rozpoczęcia realizacji Data zakończenia realizacji:  1/1/2010

Data zakończenia realizacji: 12/31/2011

sprawozdanie z zamówień publicznych 2021 instrukcja, co to jest impuls, 100 bajek, radio informacyjne, pytanie filtrujące, ucięto głowę 14 latce, alternatywne paliwa, jak pisac ps, www rpo swietokrzyskie pl, zawodowego, krus wysokie mazowieckie, arimr.gov.pl wnioski, urzad pracy starogard, programy unijne 2022, kurs pomocy nauczyciela w przedszkolu, wewnętrzna stopa zwrotu

yyyyy