Paszport do przyszłości

Numer umowy/aneksu/decyzji: POKL.09.01.02-06-136/11-00

Program Operacyjny <Nazwa>: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Oś priorytetowa <Kod>: POKL.09.00.00

Działanie <Kod>: POKL.09.01.00

Poddziałanie <Kod>: POKL.09.01.02

Województwo: Lubelskie

Powiat:

Gmina:

Wartość ogółem: 498636

Wydatki kwalifikowalne: 498636

Dofinansowanie: 436136

Dofinansowanie UE: 423840,6

Nazwa beneficjenta: Gmina Lublin/VI Liceum Ogólnokształcące im. Hugona Kołłątaja w Lublinie

NIP beneficjenta: 7120163493

Kod pocztowy: 20-466

Miejscowość: Lublin

Województwo: Lubelskie

Powiat: Powiat m. Lublin

Temat priorytetu: 73 Działania na rzecz zwiększenia udziału w kształceniu i szkoleniu przez całe życie, w szczególności poprzez przedsięwzięcia na rzecz ograniczenia przedwczesnego porzucania skolaryzacji oraz zminimalizowania dyskryminacji ze względu na płeć oraz poprzez działania na rzecz poprawy jakości i dostępu do kształcenia i szkoleń na poziomie początkowym, zawodowym i wyższym

Forma prawna: szkoła lub placówka oświatowa

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 8/22/2011

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 8/22/2011

Data rozpoczęcia realizacji Data zakończenia realizacji:  9/1/2011

Data zakończenia realizacji: 7/31/2012

gus sprawozdania 2021, spinka doradztwo zawodowe, pisanie pism urzędowych cennik, ww logo, gmina czarnków, śląski związek gmin i powiatów, nowa praca, oficjalne pisma, zamowienia bagatelne, urząd pracy parczew, transport multimodalny definicja, transport chłodnie, kurs euro 30.04.2021, krótki opis warszawy, państwa na w, europejska gniezno, cbs europa, fundusz pracy 2020

yyyyy