Paszport do samodzielności

Numer umowy/aneksu/decyzji: POKL.09.01.02-14-284/09-01

Program Operacyjny <Nazwa>: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Oś priorytetowa <Kod>: POKL.09.00.00

Działanie <Kod>: POKL.09.01.00

Poddziałanie <Kod>: POKL.09.01.02

Województwo: Mazowieckie

Powiat: Powiat warszawski zachodni

Gmina: Izabelin

Wartość ogółem: 477595,28

Wydatki kwalifikowalne: 477595,28

Dofinansowanie: 424856,41

Dofinansowanie UE: 390650,51

Nazwa beneficjenta: Towarzystwo Opieki nad Ociemniałymi

NIP beneficjenta: 5270209913

Kod pocztowy: 05-080

Miejscowość: Laski

Województwo: Mazowieckie

Powiat: Powiat warszawski zachodni

Temat priorytetu: 73 Działania na rzecz zwiększenia udziału w kształceniu i szkoleniu przez całe życie, w szczególności poprzez przedsięwzięcia na rzecz ograniczenia przedwczesnego porzucania skolaryzacji oraz zminimalizowania dyskryminacji ze względu na płeć oraz poprzez działania na rzecz poprawy jakości i dostępu do kształcenia i szkoleń na poziomie początkowym, zawodowym i wyższym

Forma prawna: stowarzyszenie

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 12/22/2011

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 12/30/2011

Data rozpoczęcia realizacji Data zakończenia realizacji:  1/1/2010

Data zakończenia realizacji: 12/31/2011

potwierdzenie salda po angielsku wzór, drzwi ewakuacyjne wymagania, glosowanie na rpo, wniosek o dekoder pdf, gdańsk jaka gmina, koronawirus 9 luty 2022, co to metryka, cpk warszawa, polska populacja 2019, wup poznań, skatepark tczew, okrągły stół obrady, instrukcja wypełniania wniosku o płatność, programowanie forum

yyyyy